Việt Nam tiếp tục là nước xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới 28-07-2012

Bộ NN&PTNT; ước tính 7 tháng đầu năm, lượng điều xuất khẩu đạt 120 nghìn tấn, kim ngạch 828 triệu USD.

 

 

 

 

 

Trong báo cáo tháng 7 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu điều tháng 7 ước đạt 21 nghìn tấn với kim ngạch 145 triệu USD.

Ước tính 7 tháng đầu năm, lượng điều xuất khẩu đạt 120 nghìn tấn, kim ngạch 828 triệu USD, tăng 36,5% về lượng và 19,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011. Việt Nam tiếp tục giữ vững là nước xuất khẩu hạt điều nhân đứng thứ 1 thế giới.

Giá hạt điều XK bình quân 6 tháng đạt 6.881 USD/tấn giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, xuất khẩu điều của Việt Nam tính đến ngày 15/7 đạt 107,2 triệu tấn, kim ngạch đạt 737,7 triệu USD, tăng 37% về lượng và 21% về giá trị.

Tất cả các thị trường tiêu thụ lớn đều có sự tăng trưởng khá mạnh. Các thị trường tiêu thụ hạt điều lớn của Việt Nam vẫn là Hoa Kỳ (chiếm tỷ trọng giá trị 28,3%), Trung Quốc (17,8%), Hà Lan (12,2%). 


Nguồn Bộ NN&PTNT/Tổng Cục Hải quan/VOV

Mỗi ngày 30g hạt điều
Chỉ 30g hạt điều mỗi ngày cho sức khỏe của bạn

Đối tác