Việt Nam xuất khẩu hạt điều đứng đầu thế giới 8 năm liên tiếp 15-02-2014

Việt Nam xuất khẩu 257.000 tấn hạt điều trong năm 2013, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, đây là năm thứ 8 liên tiếp đứng đầu xuất khẩu hạt điều của thế giới.

Trong năm 2013, Việt Nam thu 1,63 tỷ usd bán hạt điều sang các thị trường nước ngoài, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng với xuất khẩu các sản phẩm phụ từ hạt điều như dầu vỏ hạt điều, kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong năm 2013 đạt 2 tỷ USD

Theo Bộ, các thị trường của hạt điều Việt Nam bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan, chiếm 33,09, 17,72 và 9,66% tương ứng trong tổng số kim ngạch xuất khẩu hạt điều. Thành tích xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong năm 2013 là do những nỗ lực rất lớn của các công ty chế biến và xuất khẩu Việt Nam, trong bối cảnh ảm đạm nền kinh tế thế giới và giảm sức mua trên thị trường thế giới.

Hiệp hội Điều Việt Nam nói rằng trong năm 2014, hiệp hội đặt mục tiêu duy trì khối lượng xuất khẩu các loại hạt và tăng giá xuất khẩu của sản phẩm để tăng doanh thu khoảng 2 tỷ USD sang các thị trường thế giới.

Theo VINACAS

 

Mỗi ngày 30g hạt điều
Chỉ 30g hạt điều mỗi ngày cho sức khỏe của bạn

Đối tác