Sản lượng hạt điều của Ấn Độ có khả năng tăng 15% trong năm 2013 22-02-2013

Vụ mùa hạt điều của Ấn Độ mặc dù hoa muộn nhưng có thể sẽ cao hơn 15% trong năm nay - dự kiến gần 800.000 tấn so với 693.000 tấn trong năm 2012.

"Việc ra hoa chậm của cây điều năm nay do đến tháng mười ở nhiều khu vực mới có mưa. Tuy nhiên, những cơn mưa liên tục đã giúp chúng ra trái. Nhìn chung, tình hình khả quan trong năm nay ", theo ông Venkatesh Hubballi, Giám đốc Phát triển điều và ca cao (DCCD). 

Một số khu vực của Maharashtra, Goa, Karnataka và Kerala thu hoạch sớm và sẽ tiếp tục cho đến cuối tháng 5.
Năm nay, diện tích hạt điều đã tăng 18.000 ha đạt vào khoảng 942.000 ha, so với 920.000 ha năm ngoái. Các khu vực mới trồng điều bao gồm Jharkhand và các bang phía đông bắc.
DCCD đã được thúc đẩy trồng hạt điều trong khoảng 22.000 ha mỗi năm kể từ 2005-06 dưới chương trình Trồng trọt Quốc gia (NHM). Trong hầu hết các khu vực, các cây điều già cỗi đã bị chặt bỏ và trồng các giống mới năng suất cao hơn

"Thời tiết khô trong quá trình ra hoa, kết quả đã hỗ trợ cho sự trưởng thành của các loại hạt trong năm nay," Hubballi.
Tại Ấn Độ, hạt điều thường được thu hoạch từ tháng Hai - tháng Năm. Tuy nhiên, thu hoạch ở bờ biển phía đông tiểu bang sẽ bắt đầu vào cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư.

Điều chủ yếu được trồng ở Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu và Odisha. DCCD đang nỗ lực để phát triển các cây trồng ở những nơi như Chhattisgarh, đông bắc tiểu bang và quần đảo Andaman và Nicobar. Khoảng 750 ha đã được đưa ra dưới trồng ở các đảo năm ngoái với các giống năng suất cao.

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, chính phủ đã thúc đẩy trồng lại rừng già 40-tuổi ở hầu hết các tiểu bang. DCCD đã xác định 320.000 ha là đất già ở các tiểu bang khác nhau cùng với các doanh nghiệp nhà nước phát triển điều. Theo chương trình NHM, chính phủ đang có kế hoạch tăng thêm 25.000 ha mỗi năm.

Ấn Độ nhập khẩu hơn một nửa điều thô do năng suất kém trong nước. Năng suất ở Ấn Độ là khoảng 824 kg trên một hecta gấp đôi so với ở các nước như Việt Nam. Ấn Độ nhập khẩu hạt điều thô chủ yếu từ Tanzania, Mozambique, Kenya, Bờ Biển Ngà và Việt Nam.


Ấn Độ nhập khẩu 700.000 tấn điều thô, sẽ được bóc tách thành hạt nhân điều. Năm 2011-12, Ấn Độ xuất khẩu 131.760 tấn nhân điều. Tiêu thụ nội địa ước đạt 150.000 tấn.


Source: business-standard.com


Mỗi ngày 30g hạt điều
Chỉ 30g hạt điều mỗi ngày cho sức khỏe của bạn

Đối tác