Ngành điều đặt mục tiêu 2012 đạt 1,5 tỷ USD 10-03-2012

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành điều vẫn đề ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ USD tăng 11,1% so với năm 2011

Năm 2012, mặc dù thị trường có nhiều biến động và áp lực vốn để thu mua, song ngành điều vẫn đề ra kế hoạch toàn ngành sẽ đạt mục tiêu chế biến 380.000 tấn điều thô thu mua trong nước và 300.000 tấn điều thô nhập khẩu, xuất khẩu 170.000 tấn nhân điều các loại và 60.000 tấn dầu vỏ hạt điều với kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2011, ngành điều chế biến xuất khẩu được 166.109 tấn nhân điều các loại, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,46% về lượng, nhưng tăng 20,13% về giá trị so năm 2010, cao nhất từ trước đến nay; đồng thời cũng xuất được 40 ngàn tấn dầu vỏ hạt điều.

Về thị trường, năm 2011, Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ điều nhân lớn nhất, tiếp đến là EU và các nước châu Á khác.

Tuy nhiên, bước sang năm 2012, cũng như nhiều lĩnh vực hàng nông sản khác, thị trường của ngành điều cũng sẽ gặp không ít khó khăn bởi khủng hoảng tại EU sẽ khiến lượng tiêu thụ giai đoạn đầu năm giảm.

Tính đến giữa tháng 2, toàn ngành chỉ xuất được khoảng 14.000 tấn điều với kim ngạch khoảng 107 triệu USD.

Để đạt được mục tiêu xuất khẩu đề ra trong năm nay, ngành tiếp tục duy trì diện tích cây điều hiện có và tăng nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây điều, triển khai đề án nghiên cứu giống điều cao sản mới phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu.

Ngành cũng sẽ tăng các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức hội nghị khách hàng, tham dự hội nghị hiệp hội điều trên thế giới.


Nguồn Vietnamplus

Mỗi ngày 30g hạt điều
Chỉ 30g hạt điều mỗi ngày cho sức khỏe của bạn

Đối tác