Giá điều có thể nhích lên theo nhu cầu 24-08-2012

Thị trường điều ổn định trong tuần trước - hầu như không có giao dịch nào mặc dù có một số lượng hợp lý mối quan tâm mua hàng từ các thương nhân ở Mỹ & Châu Âu ở mức giá giới hạn dưới.

 

 

 

 

 

Giá cả không thay đổi - W240: 3,75 - 3,90, W320: 3,30 - 3,45, W450 và SW320 3,20 - 3,30, SW360 2,90 - 3,10, điều vỡ 2,30 - 2,45, điều tách 2,10 - 2,30, điều mảnh: 1,75 - 1,90 USD/lb (FOB).

Thị trường nội địa tăng nhẹ nhưng hoạt động còn chậm. Nhu cầu của Trung Quốc tại Việt Nam cũng chậm, nhưng dự kiến sẽ phục hồi, nguồn tin thương mại ở Mumbai cho biết. Người mua ở các khu vực nhập khẩu chính - Mỹ & Châu Âu - đang thu gom tất cả những sự chào hàng ở giới hạn dưới mức giá hiện tại. Trong lúc đó, dường như họ không muốn trả 10-15 cent phí bảo hiểm mà người bán yêu cầu trả trước. Tình trạng này có thể sẽ kéo dài cho đến khi có ký kết hợp đồng với các nhà bán lẻ, Pankaj N. Sampat, đại lý có trụ sở chính tại Mumbai nói với báo Business Line. Thông thường, một số người ở cả hai bên sẽ sẵn sàng nhận vị trí trước, nhưng tình hình kinh tế toàn cầu bấp bênh làm cho điều này trở nên khó khăn. Người mua không muốn nộp phí bảo hiểm để đảm bảo khối lượng hàng mà họ không biết có thể sẽ bán được bao nhiêu, ông cho biết. Người bán không muốn bán trước ở mức giá giới hạn dưới vì như vậy là thấp hơn cả chi phí. 

 

Họ cũng không biết hay thấy khả năng giá RCN sẽ giảm do hàng sẵn có trong vài tháng tới bị hạn chế. Những chuyến hàng RCN có chất lượng thấp hơn ở Tây Phi có giá giảm - khoảng 800 USD/tấn ở Bờ Biển Ngà (IVC), khoảng 900 USD/tấn ở Benin và khoảng 1100 USD/tấn ở Bissau/Senegal/Gambia. Những thương nhân có hàng chất lượng cao chưa vội vàng bán. Có một vài giao dịch RCN ở Indonesia được báo cáo với giá khoảng 1300 - 1350 USD/tấn (C&F). Những người bán hàng nhỏ, họ đã bán ở mức giá thấp hơn trong tháng 6/tháng 7, đã trở nên trầm lắng trong vài tuần qua. Hầu hết những người bán hàng khác, những người có RCN để chế biến đến cuối năm, đang chờ đợi xem thị trường hạt nhân hoạt động thế nào trong những tuần tới. Vì họ đã trả giá cao cho RCN và không có nhiều hàng thay thế sẵn có, họ không muốn bán ở các mức giá thấp hơn, ông cho biết. 


Nhân tố cầu của Mỹ và EU 

 

Trong trung hạn, nhu cầu sẽ là nhân tố quyết định biến động thị trường. Dự kiến sẽ không có tin tức nổi bật nào từ phía nguồn cung cho tới vụ mùa tiếp theo ở phía Bắc trong năm 2013. Tất nhiên, vụ mùa 2012 ở Brazil và Đông Phi bắt đầu vào tháng 9/tháng 10 sẽ có một số tác động nhưng không quá nhiều vì họ chỉ sản xuất 25% vụ mùa của thế giới. Trong 6-8 tuần tới, "chúng tôi sẽ biết xu hướng cầu châu Á vào quý cuối cùng và chúng tôi có thể sẽ nắm bắt được nhu cầu của Mỹ/EU trong nửa đầu năm tới. Nếu hoạt động thị trường phục hồi trong giai đoạn này, chúng ta có thể thấy giá nhích lên dần dần tới mức giá cuối năm ngoái", ông cho biết. Nếu không, giá cả sẽ thay đổi quanh mức hiện tại, trừ khi nhu cầu sụt giảm mạnh theo sau sự giảm giá RCN.

 

Theo VINACAS

Mỗi ngày 30g hạt điều
Chỉ 30g hạt điều mỗi ngày cho sức khỏe của bạn

Đối tác