05 mặt hàng nông sản có thặng dư thương mại cao 17-02-2023

Việt Nam vẫn có 5 mặt hàng đạt thặng dư thương mại cao nhất gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ; cà phê; tôm; gạo và mặt hàng rau quả.

Thời gian nghỉ Tết cũng như tác động của khó khăn về đơn hàng nên giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1/2023 của Việt Nam chỉ đạt hơn 3,7 tỷ USD, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt hơn 1,7 tỷ USD, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 30 triệu USD, tăng hơn 14%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 600 triệu USD, giảm gần 31%; giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,1 tỷ USD, giảm gần 30%; xuất khẩu hạt điều đạt 226 triệu USD, tăng 0,7%.

Tháng 1, Việt Nam vẫn có 5 mặt hàng đạt thặng dư thương mại cao nhất gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ; cà phê; tôm; gạo và mặt hàng rau quả. Một tin vui cho ngành thủy sản là sáng 30/1, một doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam đã xuất khẩu lô tôm giống đầu tiên sang thị trường Đài Loan.

Theo hợp đồng ký kết, trong năm nay, doanh nghiệp này sẽ xuất khoảng 20 triệu con tôm giống sang thị trường này, từ đó phát triển và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang các quốc gia khác.

Ban Thời sự
Nguồn: VTV

 

Mỗi ngày 30g hạt điều
Chỉ 30g hạt điều mỗi ngày cho sức khỏe của bạn

Đối tác